Haveservice – vedligeholdelse af grønne områder

DinHavemand tilbyder haveservice med løbende vedligeholdelse af havebede og grønne områder.

Regelmæssig lugning og pleje af planter er med til at garantere at du får det bedste ud af din have.

Ukrudtsbekæmpele sker ved skuflejern, hakke, kultivator, håndlugning, sprøjtning og brænding med gasbrænder.

Jorden i bedene har også vores opmærksomhed. I spagnum bede opfrdrer vi til at der bliver fyldt spagnum til oprindeligt niveau hvert andet år. Det forhindre i stor grad mistrivsel hos eksempelvis Rhododendron. Udlægning af topdressing i bedene virker som jordforbedring og giver større frodighed til dine planter.

Din Havemand - havebede