Anlægge ny græsplæne

Står du foran opgaven at anlægge en ny græsplæne? Din Havemand hjælper gerne med rydning, fræsning, planering og såning af arealet. Alle vigtige opgaver for at få succes med den nye græsplæne.

Din Havemand anvender en såmaskine, som er den bedste metode ved tilsåning af større arealer. Den senere pleje og de første klipninger er også vigtige elementer i anlæggelsen af græsplænen.

Din Havemand står gerne for hele forløbet eller blot dele af processen.

Anlægge græsplæne